Ani… Dr. Kashinath Ghanekar Marathi Movie Meme Templates

 

This Marathi movie is a biopic of Dr. Kashinath Ghanekar which is released in 2018,
Directed by Abhijeet Deshpande.

Legendary Marathi actor, a journey to the peak of popularity, events that shaken his personal and professional life unto his unfortunate demise at an early age.

Starring Subodh Bhave as Dr. Kashinath Ghanekar, Sumeet Raghvan as Dr. Shriram Lagoo, Sonali Kulkarni as Sulochana Didi, Vaidehi Parshurami as Kanchan Ghanekar, Nandita Dhuri as Dr.Iravati Ghanekar, Prasad Oak as Prabhakar Panshikar, Anand Ingle as Vasant Kanetkar,
Mohan Joshi as Balaji Pendarkar, Suhas Palshikar as Master Dattaram, Amruta Khanvilkar as Chandrakala.

 

Here are the famous Ani… Dr. Kashinath Ghanekar Movie Dialogues Meme Templates : Subodh Bhave as Dr. Kashinath Ghanekar

Ekdum kadak

Subodh Bhave Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

 

Subodh Bhave Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

Me ithe itihas ghadvaychya goshti kartoy ani tu hey kay faltu bolteys

Subodh Bhave Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

Dr. Kashinath Ghanekar with Prabhakar Panshikar (Prasad Oak)

Usmai kya hai

Subodh Bhave Ani Dr Kashinath Ghanekar Meme Templates

 

Dr. Kashinath Ghanekar with Prabhakar Panshikar

Subodh Bhave Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

Te divas gele aata

Prasad Oak Subodh Bhave Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

 

Ithla landga me ahe me

Subodh Bhave Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

 

Tyala athvun dyava lagel ki ithla landga me she

Subodh Bhave Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

Kahi kara expression tasech

Subodh Bhave Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

Sumeet Raghvan as Dr. Shriram Lagoo

Ase gar gar gar gar dole firavale

Sumeet Raghvan Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

 

Sumeet Raghvan Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

Sonali Kulkarni as Sulochana Didi

Te hona mhanje ek kala ahe pan asha mansala sambhalna khup avaghad ahe

Sonali Kulkarni Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme TemplatesNandita Dhuri as Dr.Iravati Ghanekar

He shobha deta ka tumhala

Nandita Dhuri Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

He shobhta ka tumhala

Ani... Dr. Kashinath Ghanekar Movie Dialogues Meme Templates

 

Anand Ingle as Vasant Kanetkar

Asha vikshipt mansabarobar rahnyapeksha bhik magen me

Anand Ingle Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

 

Anand Ingle Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates

 

Amruta Khanvilkar as Chandrakala

 

Tumhavar keli me marji bahal naka sodun jau rang mahal

Amruta Khanvilkar Sumeet Raghvan Ani Dr Kashinath Ghanekar Movie Meme Templates