Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Templates

 

Fakta Ladh Mhana Marathi movie released in 2011. this action drama movie is Directed by Mahesh Manjrekar and Sanjay Jadhav who changed the face of Marathi cinema.

In this action-packed masala thriller, the story revolves around the hardships faced by farmers and how a five-man army rises against the corrupt system and minister.

Starring Sachin Khedekar as Madhusudan Patil, Sanjay Narvekar as Kanfatya, Bharat Jadhav as Tukaram, Siddharth Jadhav as West Indies, Aniket Vishwasrao as Alex, Sanjay Khapre as Bhaskar, Vishakha Subhedar, Kamlakar Satpute as Milind Master, Saksham Kulkarni as Vithoba, Manva Naik as West Indies Girlfriend, Kranti Redkar, Santosh Juvekar as Salim, Vaibhav Mangle as Sawkar Kulkarni, Vaibhav Tatwawaadi as Son Of Madhusudan Patil, Amruta Khanvilkar as Lavni Dancer, Bhalchandra Kadam, Medha Manjrekar Madhusudhan’ Patil’s wife, and Mahesh Manjrekar as Bababhai.

 

Here are the famous Fakta Ladh Mhana Movie Dialogues Meme Templates :Mahesh Manjrekar as Bababhai

 

Aamcha bhagya thor tumhi amhala phone kelay

Mahesh Manjrekar Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

Jyachyakade satta toch ghalto khalbatta

Mahesh Manjrekar Bharat Jadhav Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

Ye kay kutryasarkhe bhandta re

Mahesh Manjrekar Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

Sanjay Narvekar as Kanfatya

 

Are sakalich anghol keli ahe me

Sanjay Narvekar Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

Tuzya aaycha bokad kapla

Sanjay Narvekar Siddharth Jadhav Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

Bharat Jadhav as Tukaram

 

Ae lukkhya

Bharat Jadhav Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

Siddharth Jadhav as West Indies

Semi final khatam ata final la fakt 12 taas baki

Siddharth Jadhav Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

Aniket Vishwasrao as Alex

 

Ata ahe apli binpanyachi

Aniket Vishwasrao Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

Sachin Khedekar as Madhusudan Patil

Tumcha pahila number yenar khaatri ahe mala

Sachin Khedekar Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

Sanjay Khapre as Bhaskar

Tuzi charbi khup vadhli ahe

Sanjay Khapre Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

Tumhi ani garib

Sanjay Khapre Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

Kamlakar Satputhe as Milind Master

 

Garibachi maskari kartay ka

Kamlakar Satpute Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

Kamlakar Satpute Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Template

 

 

Nagesh Bhosale

 

Aaramat basun khaun himmat yet nahi dhekar yeto

Nagesh Bhosle Fakta Ladh Mhana Marathi Movie Meme Templates